::: Home

Highlight

Opening Ceremony of “Ni Chao-Lung Retrospective Exhibition 2020”-9
Opening Ceremony of “Ni Chao-Lung Retrospective Exhibition 2020”-9
 Group photo from left on the front row, Chairman of Tai Yang Art Association, Wu Long-rong, Chairman of Taiwan Federation of Commerce, Zhang Ping-zhao, Director-general of National Taiwan Museum of Fine Arts, Liang Yung-fei, Director-general of National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall, Wang Lan-sheng, Deputy Minister of Culture, Xiao Zong-huang, artist Ni Chao-lung, his wife Prof. Lin Hui-zhen, Former Taichung City Mayor, Jason Hu, Chairman of Tainan Art Museum, Huang Kuang-nan, and honorary chairman of Tainan Art Museum, Chen Hui-dong.