Skip to main content

Group Photo of Distinguished Guests

Group Photo of Distinguished Guests

From left, artist Yang Zong-jia, Prof. Wang Yi-hui of Taipei University of Technology, Li Tai-shan from Kinmen Association, Wang Ri-qing, Chairman Liu Wu, Chen Chi-tsun, Director-general Wang Lan-sheng of National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall, Director Chang Jui-hsin of Economic Affairs Department, Kinmen County, Director He Gui-quan of Kinmen Ceramics Factory, former President Huang Kuang-nan of National Taiwan University of Arts, Director Chang Hung-ming of Taiwan Historica, cultural worker Lin Jin-rong, Chairman Wang Long-de of Association of Taiwan Crafts Workshop, and Wang Yi-ting.